Ciorcal Drumadóireachta


Teach Niall Ó Dónaill, Loch an Iúir/ Loughanure

Dé Máirt/ Tuesday 19:00-21:00. 

Ag toiseacht/Starting 6/2/2024, €5 (Deich seachtaine/ Ten weeks)

Clarú /Register 0879667142.

Learn or practice Irish through Drumming and Song

Drumadóireacht 's amhránaíocht do fhoghlaimeoirí na Gaeilge/ Gaelgóirí.


Learn or practice Irish through Drumming and Song

Drumadóireacht 's amhránaíocht do fhoghlaimeoirí na Gaeilge/ Gaelgóirí.

Sa cheardlann drumadóireachta agus amhránaíochta seo, beidh muid ag baint úsáid as amhráin aitheanta Gaeilge agus buillí ceoil simplí chun tú a threorú i dtreo scileanna léirithe ceoil gan stró.

Ar an gcéad dul síos, beidh muid ag úsáid ár gcoirp mar cnaguirlis bunúsach, leanfaidh muid ar aghaidh go dtí na drumaí ansin, agus bheadh muid thar a bheith réidh don stáitse ansin nuair a chanaimid na seanamhráin ós árd!

Gan aon taithí ceoil agus gan trácht ar nodaireacht cheoil fiú, déanann Maria ó comhcheol.ie, próiseas foghlama an cheoil níos shimplí. Sa cheardlann speisialta seo, cothaítear muinín agus cruthaítear píosa mór spraoi fosta!


Maoinithe ag Meitheal Pleanáil Teanga an Iarthuaiscirt le thacaíocht ó Pleanáil Teanga na Rossan.

Teach Niall Ó Domhnaill, Ailt an Eidhinn, Loch an Iúir, Clochán Liath, Co. Thír Chonaill (F94 H7NK)


Más rud é go bhfuil druma agat, tóg leat é, ach muna bhfuil, beidh drumaí beaga ar fáil.

If you have your own drum , bring it, but if not, small drums will be available.

Leanfaidh na ceardlanna ar aghaigh ar feadh 10 seachtiane

The workshops will continue for 10 weeks.

© Maria Coleman 2023 | All rights reserved.
Powered by Webnode Cookies
Create your website for free!